WAARBORG


Eén week voor uw aankomst zal u gevraagd worden om een waarborg van 300 euro over te maken. Deze dient uiterlijk op de dag van uw aankomst op onze rekening te staan.


De waarborg wordt u binnen de 10 dagen na uw verblijf terug gestort, min de aftrek van eventuele door u gemaakte kosten (vuilnis achtergelaten, schade, ...).


Het kan altijd gebeuren dat er iets stuk gaat, wij appreciëren wel uw eerlijkheid om ons dit onmiddellijk te melden.

EINDSCHOONMAAK


Wij staan er op dat u bij aankomst een propere en nette vakantiewoning zal aantreffen. De kosten voor de eindschoonmaak zijn dan ook inbegrepen in de huurprijs.


Wij rekenen er evenwel op dat volgende afspraken worden nagekomen:

- huisvuil en PMD apart te sorteren (er zijn 2 aparte vuilbakken voorzien in de keuken).

- oud papier mag u op het aanrecht achter laten.

- glas graag zelf wegbrengen: in de straat tegenover de woning zijn glasbakken te vinden. 

- u laat de woning netjes achter (gootsteen, oven en ijskast uitgekuist)

- kijkt u goed na dat u bij vertrek niets vergeten bent, het eventueel nasturen van vergeten zaken zijn op kosten van de huurder.

REGLEMENT VOOR HUURDERS EN

ALGEMENE VOORWAARDEN


BETALING & GELDIGHEID VAN UW RESERVATIE

Hiervoor verwijzen we naar de voorwaarden op booking.com


REGLEMENT VOOR HUURDERS

- Huisdieren zijn niet toegestaan. Hoe graag we zelf ook dieren hebben, onze accommodatie is niet voorzien op huisdieren.
- Minimum 1 van de huurders dient de leeftijd van 24 jaar te hebben bereikt op moment van reserveren.
- Roken in de woning is ten stelligste verboden.
- Het organiseren van feestjes is niet toegestaan.
- Gebeurlijke schade dient onmiddellijk gemeld te worden aan de huurder.
- Het aantal personen die verblijven in de woning, mag het aantal zoals opgegeven bij de reservatie op geen enkel moment overschrijden.
- De woning dient te worden gebruikt volgens het goede huisvader-principe.


Het niet naleven van bovenvermelde bepalingen heeft het verlies van de waarborg tot gevolg en het vroegtijdig beëindigen van de huur zonder teruggave van de betaalde huursom.

Door het aanvaarden van deze voorwaarden verklaart u zich akkoord met het volledige reglement.


Tenslotte : gezien het rustige karakter van de hoeve waar deze vakantiewoning deel van uitmaakt, vragen wij al onze gasten deze rust te respecteren.


ANNULATIE

Hiervoor verwijzen we naar de voorwaarden op booking.com


PRIVACY VERKLARING

Allereerst het voornaamste - uw privacy is belangrijk voor ons. We snappen dat u dit vaker hoort, maar wij menen het oprecht. U geeft ons uw vertrouwen door de diensten van hofvanrepen.be te gebruiken en dat vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom zetten wij ons in om alle persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen en met zorg te bewaren. Wij handelen in het belang van onze klanten en wij zijn transparant over de verwerking van uw persoonsgegevens.


In dit document beschrijven we hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken. Het vertelt u ook welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens (zoals het recht van bezwaar) en hoe u contact met ons kunt opnemen. Lees ook onze Cookieverklaring, waarin we u vertellen hoe hofvanrepen.be gebruikmaakt van cookies en andere vergelijkbare technologieën.
Feitelijk geldt deze privacyverklaring voor alle vormen van klantinformatie die wij verzamelen via alle bovenstaande platforms of andere middelen die hieraan verbonden zijn (bijvoorbeeld als u per e-mail contact opneemt met ons).


We kunnen de Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, dus we raden u aan deze pagina af en toe te bezoeken zodat u precies weet waar u aan toe bent Als wij wijzigingen in de Privacyverklaring aanbrengen die van invloed zijn op u (bijvoorbeeld als wij van plan zijn uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken dan eerder is gecommuniceerd), dan zullen wij u van deze wijzigingen op de hoogte brengen voordat de nieuwe activiteiten beginnen.


En nu een vervelend maar noodzakelijk stukje: als u het niet eens bent met deze Privacyverklaring, dan kan u geen gebruik meer  maken van onze diensten. Als u akkoord gaat met onze Privacyverklaring, dan bent u helemaal klaar om uw volgende verblijf via ons te boeken.